Poznali pomniki przyrody rosnące w pobliżu swojej szkoły

Uczniowie klasy Ic ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamiennej Górze uczestniczyli dziś (piątek, 9 września) w swojej pierwszej pieszej wycieczce przyrodniczej w ramach „Cyklu wycieczek edukacyjnych do centrów edukacji ekologicznej oraz wycieczek popularnych rozwijających zainteresowania krajoznawczo-przyrodnicze młodych mieszkańców Kamiennej Góry”, które organizowane są przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

Pierwszoklasiści wybrali się na krótki spacer, którego celem było poznanie pomników przyrody rosnących w najbliższej okolicy ich szkoły. Podczas przyrodniczego spaceru mali Tropiciele Przyrody poznali dwa z sześciu pomników przyrody w Kamiennej Górze, które objęto prawną formą ochrony przyrody ożywionej. W trakcie krótkiej wycieczki wszyscy jej uczestnicy rozpoczęli spełnianie regulaminowych warunków przy zdobywaniu swojej pierwszej odznaki krajoznawczej Tropiciel Przyrody w stopniu brązowym.

Opiekunami młodych Tropicieli Przyrody byli Małgorzata Bąk – wychowawczyni klasy oraz Jerzy Rubach – Nauczyciel Kraju Ojczystego i Instruktor Ochrony Przyrody PTTK.

Zobacz inne

Leave a Comment