Poznali kamiennogórskie pomniki przyrody

Uczniowie klasy IIb ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Kamiennej Górze uczestniczyli dziś (wtorek, 13 września) w pieszej wycieczce przyrodniczej, włączając się do tegorocznego „Cyklu wycieczek edukacyjnych do centrów edukacji ekologicznej oraz wycieczek popularnych rozwijających zainteresowania krajoznawczo-przyrodnicze młodych mieszkańców Kamiennej Góry”, które organizowane są przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

Drugoklasiści wybrali się na krótki spacer, którego celem było poznanie trzech pomników przyrody rosnących w najbliższej okolicy ich szkoły.

W trakcie krótkiej wycieczki przyrodniczej wszyscy jej uczestnicy poznali trzy pomniki przyrody oraz ich oznaczenie – zieloną tabliczkę z Godłem Polski i napisem Pomnik Przyrody, spełniając ostatni warunek regulaminu odznaki krajoznawczej Tropiciel Przyrody. Po wpisaniu do książeczek odznak przyrodniczych informacji o przebiegu wycieczek przyrodniczych wszystkim drugoklasistom zostaną przyznane, a następnie uroczyście wręczone ich pierwsze odznaki Tropiciel Przyrody w stopniu brązowym.

Opiekunami młodych Tropicieli Przyrody byli Jolanta Michalska – wychowawczyni klasy oraz Jerzy Rubach – Nauczyciel Kraju Ojczystego i Instruktor Ochrony Przyrody PTTK.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment