Pożegnanie uczniów klas IV Technikum

W Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze odbyło się pożegnanie uczniów klas IV Technikum. Wychowawcy klas spotykali się ze swoimi wychowankami indywidualnie, wg wyznaczonej kolejności, z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego. Wszyscy wyróżnieni uczniowie  odebrali z rąk dyrektora szkoły p. Marioli Jaciuk dyplomy i nagrody. Wśród wyróżnionych znaleźli się:

za zdobycie tytułu Absolwent roku 2020/2021 w kategorii technikum:

uczennica klasy IV A Technikum kształcącego w zawodzie technik logistyk w programie MON III edycji CWKM Ewelina Szymczak ze średnią ocen 5,4 oraz uczeń klasy IV A Technikum kształcącego w zawodzie technik logistyk z innowacją pedagogiczną logistyka w ochronie życia i zdrowia Jakub Fujar ze średnią ocen 5,27.

W związku ze szczególnym zaangażowaniem w prace na rzecz szkoły oraz uzyskaniem wysokich wyników w nauce, RP ZSZiO postanowiła w tym roku wyróżnić 2 uczniów tytułem Absolwent roku 2020/2021. 

Nagrodę Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze w kwocie 1000 zł za zdobycie tytułu Technik roku 2020/2021 zdobyła Ewelina Szymczak z klasy 4a (ze średnią z przedmiotów zawodowych 5,53).

Zarząd SSEMP w Kamiennej Górze wyróżnił uczniów klas czwartych Technikum, którzy na świadectwie ukończenia szkoły uzyskali najwyższą średnia z przedmiotów zawodowych, w poszczególnych zawodach:

  1. absolwentka Technikum kształcącego w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych Maja Cabała
  2. absolwentka Technikum kształcącego w zawodzie technik logistyk Ewelina Szymczak
  3. absolwent Technikum kształcącego w zawodzie technik mechatronik Adrian Matkowski
  4. absolwent Technikum kształcącego w zawodzie technik budownictwa Filip Urbanowicz
  5. absolwent Technikum kształcącego w zawodzie technik spedytor Agnieszka Mordarska

Dyrektor Szkoły Policealnej Medyk w Kamiennej Górze za uzyskanie wysokich wyników w nauce oraz szczególne zaangażowanie w prace na rzecz szkoły i środowiska lokalnego wyróżnił uczennice Alexandrę Królovą, oraz Maję Cabałę.

Wśród uczniów wyróżnionych za wyniki w nauce, pracę na rzecz szkoły oraz osiągnięcia sportowe przez dyrektora ZSZiO znaleźli się:

za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie w latach 2017-2021

4a Alexandra  Królova   
4a Kamila Pawlik        
4a Marcelina Rapacz     
4w Adrian Matkowski 
4s Agnieszka Mordarska 

za bardzo dobre wyniki w nauce, wzorowe zachowanie i osiągnięcia sportowe w latach 2017-2021

4a Karolina Kwaśniewska 

za bardzo dobre wyniki w nauce, wzorowe zachowanie i pracę na rzecz szkoły w latach 2017-2021

4e Maja Cabała
4e Karolina Drężek

za osiągnięcia sportowe w latach 2017-2021

4s Sylwia Ewy
4a Julia Myjak
4s Alicja Wiewióra
4w Adrian Pyrdoł
4a Klaudia Cyrek
4s Nikola Kożuch
4w Michał Baraniec
4w Seweryn Jasiurkowski

za pracę na rzecz szkoły w latach 2017-2021

4e Klaudiusz Bugański
4e Sandr Ziajkiewicz
4e Natalia Konkol
4a Jakub Trybuła
4e Michał Groński
4a Kamil Chrzanowski 

za pracę na rzecz szkoły i osiągnięcia sportowe w latach 2017-2021

4a Mateusz Barszczewski
4a Artur Szafraniec
4e Ewelina Bil

Zobacz inne

Leave a Comment