Pożegnanie maturzystów Liceum Ogólnokształcącego

W sali gimnastycznej Liceum Ogólnokształcącego w Kamiennej Górze odbyło się pożegnanie maturzystów i wręczenie tytułu Licealista roku.

Miło nam poinformować, że tytuł Licealista roku został przyznany Natalii Olczak, klasa 3a, średnia ocen 5,5. Gratulujemy.

Tytuł Licealista roku otrzymuje uczeń, który spełnia łącznie następujące kryteria:

-na świadectwie maturalnym uzyskał najwyższą średnią z następujących przedmiotów: chemia, biologia, geografia, matematyka, fizyka, informatyka, język polski, historia, wiedza o społeczeństwie, język obcy nowożytny;
-posiada wzorową ocenę zachowania.

Zarząd Powiatu Kamiennogórskiego postanowił przyznać Natalii nagrodę w wysokości 1 000 zł.

Zobacz inne

Leave a Comment