Pożar, ewakuacja i poszukiwania w Szarocinie

Zgodnie z zarządzeniem starosty kamiennogórskiego, dzisiaj (piątek, 27 sierpnia) w Domu Pomocy Społecznej w Szarocinie przeprowadzone zostały ćwiczenia służb, inspekcji i straży pod kryptonimem “Szarocin 2021”.  

Głównym tematem ćwiczeń była organizacja akcji ratowniczo – gaśniczej związanej z pożarem obiektu, w którym przebywają osoby o ograniczonej zdolności poruszania się oraz działań związanych z poszukiwaniem osób w trudnym terenie w trybie taktycznym.

Celem ćwiczeń było m.in.:

1. Sprawdzenie „Planu Ratowniczego Powiatu”.
2. Sprawdzenie obowiązujących procedur alarmowania i dysponowania jednostek ochrony przeciwpożarowej.
3. Sprawdzenie mobilności oraz możliwości taktyczno-technicznych poszczególnych jednostek ochrony przeciwpożarowej podczas pożaru obiektu użytkowanego przez osoby o ograniczonej zdolności poruszania się ze szczególnym uwzględnieniem organizacji terenu akcji pod kątem działań poszukiwawczo-ratowniczych.
4. Sprawdzenie możliwości organizacji punktu przyjęcia sił i środków powyżej kompanii.
5. Doskonalenie zasad organizacji łączności w działaniach w trybie taktycznym.
6. Doskonalenie umiejętności dowodzenia siłami i środkami w sile kompanii.
7. Doskonalenie zasad współdziałania z podmiotami KSRG spoza powiatu.
8. Doskonalenie organizacji działań w tym dysponowania i dowodzenia.
9. Doskonalenie zasad współdziałania Państwowej Straży Pożarnej z innymi podmiotami / instytucjami.

W ćwiczeniach wzięły uczestniczyli:

1. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kamiennej Górze oraz jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych wytypowane przez KAR.
2. Komenda Powiatowa Policji w Kamiennej Górze.
3. Członkowie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
4. Przedstawiciele urzędów miast i gmin odpowiedzialni za realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.
5. GPR OSP Wałbrzych
6. OSP Boguszów z powiatu wałbrzyskiego.

Share

Zobacz również

Leave a Reply