Powstanie Dzienny Dom Opieki Medycznej w Kamiennej Górze

W Kamiennej Górze powstanie Dzienny Dom Opieki Medycznej. Od 2010 roku rodzi się coraz mniej noworodków. W kamiennogórskim szpitalu na Oddziale Ginekologiczno-Położniczym obecnie praca odbywa się średnio na 12-15 łóżkach. Część powierzchni oddziału zostanie wykorzystana na utworzenie Dziennego Domu Opieki Medycznej. Będzie to działalność niezależna od działalności szpitala. Wszystkie dotychczas działające odziały mają funkcjonowały nadal.

Dzienny Dom Opieki Medycznej powstanie z myślą o seniorach oraz innych osobach potrzebujących wsparcia i dodatkowej opieki pozwalającej na powrót do zdrowia po hospitalizacji lub przebytej chorobie. W założeniu Dom ma funkcjonować w godzinach 9:00-17:00. Z chwilą uruchomienia Dziennego Domu Seniora zatrudniony ma zostać specjalista geriatrii. Jak informuje prezes Pani Barbara Kosak jest już po rozmowach z zainteresowaną osobą.

W Dziennym Domy Opieki Medycznej potrzebuję konsultacji geriatrycznych […] Byłam po rozmowach i konsultacje geriatryczne wstępnie mam zapewnione i mam też zapewnioną Panią doktor, która będzie prowadziła czyli konsultowała tych pacjentów, którzy będą przebywali w Dziennym Domu Opieki Medycznej.

Barbara Kosak, prezes PCZ

W trakcie dziennych pobytów pacjenci nie leżą w szpitalu. W warunkach zbliżonych do domowych, pacjenci mogą korzystać z opieki lekarskiej, pielęgniarskiej, opiekuńczej, usług rehabilitacyjnych czy usług medycznych.

Przypominamy, że napisany projekt na utworzenie Dziennego Domu Opieki Medycznej w Kamiennej Górze otrzymał największą liczbę punktów.

Zobacz inne

Leave a Comment