Powiatowy Urząd Pracy w Kamiennej Górze wyróżniony

W dniu 29 stycznia 2020 roku w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odbyła się konferencja z okazji Dnia Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia pt. “Urząd pracy w nowoczesnej gospodarce”.

Podczas uroczystej konferencji, Sekretarze Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – Pani Alina Nowak i Pan Stanisław Szwed wręczyli Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kamiennej Górze – Pani Teresie Ceremuga Wyróżnienie dla Powiatowego Urzędu Pracy w Kamiennej Górze za uzyskanie w 2019 roku efektywnych i skutecznych działań aktywizacyjnych podejmowanych wobec osób bezrobotnych z uwzględnieniem sytuacji na lokalnym rynku pracy w województwie dolnośląskim.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment