Powiat Kamiennogórski laureatem Funduszu Toyota

W Zespole Szkół nr 5 w Wałbrzychu odbyło się dziś (piątek, 21 kwietnia) uroczyste spotkanie z laureatami konkursu Fundusz Toyoty 2023 z obszaru Aglomeracji Wałbrzyskiej. Podczas wydarzenia sześciu laureatów konkursu zaprezentowało swoje projekty oraz otrzymało symboliczne czeki.

Projekt Powiatu Kamiennogórskiego pn. “Okrzeszyn Climb” zajął pierwsze miejsce w tegorocznej edycji konkursu. Czek z dofinansowaniem na 25 000 zł odebrał starosta kamiennogórski Jarosław Gęborys.

Dzięki tym środkom kolejne rejony w powiecie kamiennogórskim zostaną zagospodarowane pod wspinaczkę skałkową.

Celem głównym projektu jest promocja zdrowego stylu życia w zgodzie z naturą poprzez rozwój i rozbudowę infrastruktury wspinaczkowej oraz pogłębienie współpracy lokalnej społeczności na rzecz rozwoju aktywnej turystyki wspinaczkowej.

Projekt zakłada:

utworzenie 12 dróg wspinaczkowych poprzez oczyszczenie skał, zaprojektowanie dróg wraz z wyznaczeniem lokalizacji punktów asekuracyjnych, a następnie instalację na skałach wklejanych punktów asekuracyjnych wraz ze stanowiskami zjazdowymi;

zagospodarowanie terenu wokół skał (tj., wyrównanie terenu, montaż czterech drewnianych ław);

montaż tablicy informacyjnej z regulaminem, skałoplanami oraz informacją o otaczającym środowisku;

zorganizowanie lekcji ekologii w terenie oraz pokazu wspinaczkowego połączonych ze wspólnym piknikiem.

Projekt realizowany będzie przy współpracy z pracownikami Toyoty, Nadleśnictwem Kamienna Góra, PKS Kamienna Góra, Zespołem Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze, Powiatowym Ośrodkiem Wsparcia – Środowiskowym Domem Samopomocy oraz Fundacją J-EN-KI.

Share

Zobacz inne