Poszukiwani sprawcy zniszczenia mostu na trasie ścieżki rowerowej

Przewidziana jest nagroda za jakąkolwiek informację, która pozwoli na schwytanie sprawcy zniszczeń mostu na trasie powstającej ścieżki rowerowej w Kamiennej Górze. Prosimy o kontakt. AktualizacjaSprawcy zniszczeń ustaleni