Poszukiwane osoby do tworzenia rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kamiennej Górze poszukuje osoby, które chcą i mogą tworzyć zawodowe rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka dla dzieci pozbawionych możliwości wychowywania się w rodzinach biologicznych w wieku od 0 do 18 lat. 

Kto może zostać rodziną zastępczą?

Rodzicami zastępczymi mogą być małżonkowie lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim.

  • Osoby zainteresowane pełnieniem funkcji rodzica zastępczego kierowane są na bezpłatne szkolenie dla kandydatów na rodziny zastępcze, które odbywa się w siedzibie PCPR Kamienna Góra. Głównym celem szkolenia jest dostarczenie wiedzy i umiejętności niezbędnych do wychowywania dziecka w pieczy zastępczej.
  • Na każde umieszczone w rodzinie zastępczej dziecko przyznawane jest świadczenie pieniężne (plus dodatki 500 plus i świadczenie Dobry Start).
  • Nadto zawodowa rodzina zastępcza i prowadzący Rodzinny Dom Dziecka otrzymują wynagrodzenie na podstawie umowy zlecenia.

Osoby zainteresowane rodzinną opieką zastępczą prosimy o zgłaszanie się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kamiennej Górze – Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej w godz. 7.30-15.30 tel. 75 644 03 22, ul. Sienkiewicza 6A.  Pracownicy udzielą szczegółowych informacji na temat funkcjonowania rodziny zastępczej – praw i obowiązków przysługujących z tego tytułu oraz wymagań formalnych niezbędnych do pełnienia tej funkcji.

„Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat…” J. Korczak

Share

Zobacz również

Leave a Reply