Poświęcono odbudowaną kapliczkę słupową w Krzeszowie

Uroczyście poświęcono odtworzoną kapliczkę słupową w Krzeszowie. Poświęcenie było ostatnim akcentem kończącym zakończenie projektu Stowarzyszenia Optymistów Krzeszowskich pn. Kaplica słupowa św. Anny.
W uroczystości wzięły udział wszystkie osoby, które przyczyniły się do jego realizacji: S.Elżbietanki z Matką Przełożoną, Prezes Stowarzyszenia “Kwiat Lnu”, członkowie rady sołeckiej Krzeszowa, wykonawca kolumny słupa, członkowie Stowarzyszenia Optymistów Krzeszowskich oraz mieszkańcy Krzeszowa. Aktu poświęcenia dokonał Ks. Prałat Jerzy z krzeszowskiego sanktuarium.

Kapliczka, która niegdyś znajdowała się na terenie Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety przy ul.  św. Jana Nepomucena, odtworzona została na podstawie starej fotografii. Przypominamy, że drogę z Krzeszowa do kaplicy św. Anny wyznaczało pięć kaplic kolumnowych, tworzących tzw. drogę Pięciu Radości Świętej Anny lub inaczej drogę Matki Bożej. Do dzisiaj zachowały się tylko trzy kaplice.

Grant w kwocie 19 976 zł, dzięki któremu sfinansowano projekt, Stowarzyszenie Optymistów Krzeszowskich otrzymało w ramach poddziałania “19.2 wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność “ objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji realizowanych w ramach projektu grantowego.

Zobacz inne

Leave a Comment