Postępy pracy przy budowie S3 pomiędzy Kamienną Górą a Lubawką

GDDKiA poinformowała, że na zadaniu IV (odcinek Kamienna Góra-Lubawka) osiągnęło już ponad 25% zrealizowanych robót. Na budowie pracuje kilkaset osób i kilkadziesiąt jednostek sprzętowych.

Aktualnie trwają prace związane z nasuwaniem trzech obiektów inżynierskich. Docelowo wykonawca będzie realizował prace na pięciu obiektach jednocześnie, co będzie nie lada wyzwaniem. Do tej pory, na dwóch obiektach nasunięto już trzy segmenty konstrukcyjne, a na trzecim dwa segmenty. Ilość segmentów na obiekcie zależy od jego długości i wynosi od 17 do 21 sztuk. Obiekty będą liczyły od 435 m do prawie 600 m długości.

Ważnym etapem na budowie są rozpoczęte prace związane z warstwami konstrukcyjnymi z kruszyw pod masę bitumiczną. Na węźle Kamienna Góra trwa montaż konstrukcji stalowej ustrojów zespolonych. Trwają prace ziemne na trzech głównych drogach bocznych, czyli drodze krajowej nr 5 oraz drogach wojewódzkich 367 i 369. W dalszym ciągu prowadzone są roboty strzałowe w trzech różnych lokalizacjach z uwagi na konieczność prowadzenia robót ziemnych (wykopów) w gruntach skalistych. W zakresie robót drogowych wykonano ponad 32 tysiące m3 wykopów. W zakresie robót branżowych wykonywane są prace przy kanalizacji deszczowej. Trwa przebudowa rzeczki Bystra – wykonywane jest umocnienie koryta rzeki.

Źródło: GDDKiA

Na portalu Relacje Regionalne prezentujemy postęp prac budowy drogi S3 na Zadaniu IV (od węzła Kamienna Góra Północ do granicy państwa) oraz na Zadaniu III (tunele TS-32 i TS-26). Reportaże dostępne są tutaj.

Share

Zobacz również

Leave a Reply