Posiedzenie PZZK ws. koronawisusa

W dniu 6 marca 2020 roku w Kamiennej Górze odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Posiedzeniu przewodniczył Starosta Kamiennogórski Jarosław Gęborys. W trakcie posiedzenia omówiono przygotowanie powiatowych służb inspekcji i straży do podejmowania działań związanych z zagrożeniami koronawirusem COVID-19.

W posiedzeniu uczestniczyli Powiatowy Inspektor Sanitarny Andrzej Wyrzykowski, Komendant Powiatowy Policji Janusz Cygal, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej Sławomir Graczyk, Powiatowy Lekarz Weterynarii Edyta Gizel-Gawron, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Adrian Ciejak, Nadleśniczy Nadleśnictwa Kamienna Góra Dariusz Gajda, Z-ca Burmistrza Kamiennej Góry Adam Blicharski, Sekretarz Miasta Lubawki Arkadiusz Dybiec, Wójt Gminy Kamienna Góra Patryk Straus, Wójt Gminy Marciszów Wiesław Cepielik.

Zobacz inne

Leave a Comment