Posiedzenie Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

W poniedziałek, 12 grudnia br. odbyło się posiedzenie Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji: Starosta Kamiennogórski Jarosław Gęborys, radny powiatowy Mariusz Mućwicki, przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji Mariusz Rusiecki, przedstawiciel Burmistrza Kamiennej Góry Karolina Adamczyk, Wójt Gminy Kamienna Góra Patryk Straus, przedstawiciel Burmistrza Miasta Lubawka Paweł Mazur, Wójt Gminy Marciszów Wiesław Cipielik, Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego Robert Słowik oraz zaproszeni goście: Sławomir Graczyk Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kamiennej Górze, Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Kamiennej Górze Andrzej Wyrzykowski, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kamiennej Górze Armand Winiarski, przedstawiciele Pogotowia Ratunkowego w Jeleniej Górze oraz prokurator rej. w Kamiennej Górze Anna Kaczyńska.

Podczas posiedzenia Komisja wysłuchała informacji powiatowych służb, inspekcji i straży dot. zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu za 2022 rok. Komisja pozytywnie zaopiniowała pracę powiatowych służb, inspekcji i straży z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz zatwierdziła budżet powiatu w tym zakresie.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment