Posiedzenie Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

Odbyło się posiedzenie Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. W posiedzeniu, którego przewodniczącym był Starosta Kamiennogórski – Jarosław Gęborys, uczestniczyli członkowie Komisji: Wicestarosta Małgorzata Krzyszkowska, Radni Powiatu Damian Wójcik oraz Mariusz Mućwicki, przedstawiciel Prokuratury Rejonowej w Kamiennej Górze Anna Kaczyńska, Wójt Gminy Kamienna Góra Patryk Straus, przedstawiciele Urzędu Miasta Kamienna Góra i Urzędu Miasta Lubawka, Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego oraz zaproszeni goście: Sławomir Graczyk – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kamiennej Górze, Zastępca Powiatowego Komendanta Policji w Kamiennej Górze Tomasz Kościcki, przedstawiciel Powiatowej Inspekcji Weterynarii Jan Dorobek, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Adrian Ciejak, Z-ca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy- Mieczysław Mańkiewicz oraz Dyrektor Pogotowia Ratunkowego w Jeleniej Górze.

Podczas posiedzenia Komisja wysłuchała informacji powiatowych służb, inspekcji i straży dot. sprawozdań z realizacji w 2021 roku Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego w Powiecie Kamiennogórskim na lata 2019-2023. Ponadto Komisja pozytywnie zaopiniowała pracę powiatowych służb, inspekcji i straży oraz projekt budżetu w zakresie realizacji zadań związanych z bezpieczeństwem w 2022 roku.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment