Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa

W dniu 19 grudnia 2018 roku odbyło się posiedzenie Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji: Starosta Kamiennogórski Jarosław Gęborys, Wicestarosta Małgorzata Krzyszkowska, Z-ca Prokuratora Rejonowego w Kamiennej Górze Anna Kaczyńska, radni powiatowi Mariusz Mućwicki oraz Damian Wójcik, przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji Krzysztof Tabas i Dariusz Kurzeja, Z-ca Burmistrza Kamiennej Góry Adam Blicharski, Wójt Gminy Kamienna Góra Patryk Straus, Wójt Gminy Marciszów  Wiesław Cepielik, Naczelnik Wydziału Edukacji Cecylia Skulska oraz Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego Ryszard Klimsiak oraz zaproszeni goście: Sławomir Graczyk Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kamiennej Górze, Tomasz Kościcki Z-ca Komendanta Powiatowego Policji w Kamiennej Górze, Andrzej Wyrzykowski Powiatowy Inspektor Sanitarny, Edyta Gizel-Gawron Powiatowy Lekarz Weterynarii, Teresa Ceremuga Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, Skarbnik Powiatu Zbigniew Lipień oraz przedstawiciel Pogotowia Ratunkowego w Jeleniej Górze- Robert Pietryszyn.

Podczas posiedzenia Komisja wysłuchała informacji powiatowych służb, inspekcji i straży dot. zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu oraz zaopiniowała pozytywnie pracę służb.  Komisja zaopiniowała również budżet powiatu kamiennogórskiego w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz przyjęła plan pracy na rok 2019.

Fot. Powiat Kamiennogórski

Share

Zobacz inne

Leave a Comment