Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa

W dniu 15 grudnia 2017 roku odbyło się posiedzenie Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. W posiedzeniu, którego przewodniczącym jest Starosta Kamiennogórski- Jarosław Gęborys, uczestniczyli członkowie Komisji: Radni Powiatu Stanisław Szmajdziński oraz Mariusz Mućwicki, przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji Roman Kardela oraz Krzysztof Tabas, Wójt Gminy Kamienna Góra- Patryk Straus, Wójt Gminy Marciszów- Stefan Zawierucha, przedstawiciel Urzędu Miasta Kamienna Góra- Arkadiusz Dybiec, przedstawiciel Urzędu Miasta Lubawka- Paweł Mazur, Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego- Ryszard Klimsiak oraz zaproszeni goście: Sławomir Graczyk- Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kamiennej Górze, Tomasz Kościcki ? Z-ca Komendanta Powiatowego Policji w Kamiennej Górze, Andrzej Wyrzykowski- Powiatowy Inspektor Sanitarny, Edyta Gizel- Gawron- Powiatowy Lekarz Weterynarii, Adrian Ciejak- Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, Z-ca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy- Mieczysław Mańkiewicz, przedstawiciel Pogotowia Ratunkowego w Jeleniej Górze- Piotr Archacki oraz Skarbnik Powiatu Zbigniew Lipień.

Podczas posiedzenia Komisja wysłuchała informacji powiatowych służb, inspekcji i straży dot. sprawozdań z realizacji w 2017 roku Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego w Powiecie Kamiennogórskim na lata 2014- 2018. Ponadto Komisja pozytywnie zaopiniowała pracę powiatowych służb, inspekcji i straży oraz projekt budżetu z w zakresie realizacji zadań związanych z bezpieczeństwem w roku 2018.Share

Zobacz inne

Leave a Comment