Posiedzenie DIR w Czadrowie

W Inkubatorze Przedsiębiorczości w Czadrowie odbyło się dziś (piątek, 9 czerwca) posiedzenie Rady Powiatowej Dolnośląskiej Izby Rolniczej Powiatu Kamiennogórskiego.

Przewodnicząca Rady Powiatowej DIR Bożena Kończak zaprosiła na posiedzenie miejscowych rolników, hodowców bydła i producentów mleka.

Tematem obrad było zagrożenie dla hodowli bydła i produkcji mleka na terenach górskich i podgórskich spowodowane drastycznym spadkiem cen mleka oraz żywca.

Oprócz rolników w posiedzeniu udział wzięli również samorządowcy z powiatu kamiennogórskiego, a także Leszek Wojciechowski, Prezes Dolnośląskiego Związku Hodowców Bydła Mlecznego.

Opracowano apel do posłów, senatorów i samorządów, w którym wskazano 5 postulatów dotyczących:

*Oszacowania przez Rząd RP niezbędnej wielkości produkcji rolnej, która gwarantować będzie bezpieczeństwo żywnościowe obywateli oraz przypuszczalnej ilości produktów rolnych, które rolnicy mogą eksportować.
* Podjęcia działania na rzecz ograniczenia śladu węglowego w rolnictwie.
* Zablokowania importu na rynek Unii Europejskiej produktów, w których uprawie lub hodowli nie spełniano norm obowiązujących europejskich rolników.
* Rozpoczęcia dyskusji nad przyszłą Wspólną Polityką Rolną UE po 2027 roku.
* Wzmocnienia roli Samorządu Rolniczego w procesie kształtowania polityki rolnej państwa, gdzie wszystkie decyzje dotyczące rolnictwa powinny zostać konsultowane z samorządem rolników.

Share

Zobacz inne