Poseł Iwona Krawczyk – Wystąpienie w Sejmie RP

Wystąpienie Poseł Iwony Krawczyk (PO-KO) w Sejmie RP z dnia 25 kwietnia 2019 roku.

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty i ustawy – Prawo oświatowe.

Wideo: videosejm.pl

 

Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz niektórych innych ustaw.

Wideo: videosejm.pl

Share

Zobacz również

Leave a Reply