Porozmawiajmy o bezpieczeństwie

Dnia 16 listopada 2017 roku w Auli Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze odbyło się spotkanie dotyczące bezpieczeństwa i porządku publicznego pod nazwą „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie, możesz mieć na nie wpływ – Kamienna Góra 2017”.

Wydarzenie zostało zorganizowane przez Komendę Powiatową Policji w Kamiennej Górze w ramach realizacji koncepcji organizacji debat społecznych, jako formy komunikowania się ze społeczeństwem.Podczas spotkania zostały omówione m.in. sposoby maskowania nielegalnych środków odurzających i szczegółowo zaprezentowane zalety funkcjonowania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, jako narzędzia wykorzystywanego w profilaktyce, analizie zagrożeń oraz przygotowaniu pracy dzielnicowych jako policjantów tzw. pierwszego kontaktu.

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa funkcjonuje już rok i opiera się o informacje skatalogowane w trzech płaszczyznach:
1. Informacje gromadzone w policyjnych systemach informatycznych.
2. Informacje pozyskiwane od społeczeństwa w trakcie: bezpośrednich kontaktów z obywatelami, z przedstawicielami samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, w trakcie realizowanych debat społecznych poświęconych bezpieczeństwu publicznemu itp.
3. Informacje pozyskiwane od obywateli (internautów) z wykorzystaniem platformy wymiany informacji.

W spotkaniu wzięli udział lokalni przedstawiciele administracji samorządowej, instytucji pomocowych, organizacji pozarządowych, mieszkańcy i uczniowie.

Share

Zobacz inne

One Thought to “Porozmawiajmy o bezpieczeństwie”

Leave a Comment