Polsko-ukraiński spacer z planami miasta

W środę, 13 kwietnia 2022 roku uczniowie klasy VIa ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamiennej Górze uczestniczyli w pieszej wycieczce krajoznawczo-przyrodniczej inaugurując tegoroczny „Cykl wycieczek edukacyjnych do centrów edukacji ekologicznej oraz wycieczek popularnych rozwijających zainteresowania krajoznawczo-przyrodnicze młodych mieszkańców Kamiennej Góry”, który organizowany jest przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

Wykorzystując piękną, słoneczną pogodę szóstoklasiści, w tym cztery uczennice przybyłe z Ukrainy postanowili wybrać się na wspólny spacer, którego celem było poznanie zabytków kamiennogórskich pomników przyrody.

Opiekunami szóstoklasistów byli Emilia Nieczyperowicz – wychowawczyni klasy oraz Jerzy Rubach – Nauczyciel Kraju Ojczystego, Instruktor Ochrony Przyrody i Instruktor Krajoznawstwa Regionu PTTK.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment