Półmetek drążenia tunelu

Wykonawca przekroczył 50 proc. zaawansowania drążenia tunelu drogowego w Starych Bogaczowicach w ciągu drogi ekspresowej S3, który znajduje się pomiędzy Bolkowem a Kamienną Górą.

Najważniejszym elementem budowy drogi ekspresowej S3 na odcinku Bolków – Kamienna Góra Północ jest realizacja dwóch tuneli drogowych – TS-26 o długości ok. 2 300 m i TS-32 o długości ok. 320 m. 

Tunel TS-26 
Na konstrukcję tunelu TS-26 składają się: dwie nawy główne dla ruchu pojazdów – lewa (wschodnia) o długości 2 301,88 m oraz prawa (zachodnia) o długości 2 272,20 m, osiem przejść ewakuacyjnych poprzecznych i jeden przejazd awaryjny w środku tunelu.   

Aktualny stan prac
Do 23 sierpnia br. na portalach południowym i północnym tunelu TS-26 wydrążono: 
·         nawa południowo-zachodnia: 879,50 m kaloty (górna część tunelu) 
·         nawa południowo-wschodnia: 889,40 m kaloty 
·         nawa północno-zachodnia: 226,40 m kaloty 
·         nawa północno-wschodnia: 276,90 m kaloty 

Zaawansowanie na nitce wschodniej wynosi obecnie 52,7 proc., a na nitce zachodniej – 50,09 proc. Tempo drążenia tunelu wynosi średnio ok. 252 mb miesięcznie (dla obu naw łącznie). Przy zachowaniu dotychczasowego tempa prac przewiduje się, że termin przebicia tunelu przypadnie w pierwszej połowie 2022 r. Obecnie na obiekcie TS-26 pracuje dziennie średnio ok. 81 maszyn i ok. 90 pracowników. 

Wykonawca przystąpił już do realizacji dwóch z ośmiu przejść poprzecznych, łączących obie nawy tunelu. W 100 proc. zakończono przejście poprzeczne nr 7, a na ukończeniu jest kolejne przejście poprzeczne (nr 8).

Metoda drążenia 
Tunel TS-26 drążony jest nową austriacką metodą NATM, która została wybrana m.in. ze względu na budowę geologiczną górotworu, duży przekrój poprzeczny tunelu oraz jego długość. Podstawową zasadą metody NATM jest dążenie do wykorzystania możliwie w jak największym stopniu efektu samonośności górotworu, będącego podstawowym elementem obudowy wstępnej. Najważniejszymi czynnościami przy tej metodzie drążenia tunelu jest prawidłowe wykonanie wyłomu, wykorzystanie naturalnego rozkładu naprężeń oraz bezzwłoczne wykonanie obudowy wstępnej.  

Tunel TS-32 
Na krótszym tunelu drogowym (TS-32) w ciągu S3 zakończono prace związane z wykonaniem wykopu oraz zabezpieczeniem skarp. Wykonawca przystąpił do realizacji betonowych segmentów tunelu, których będzie w sumie 27 szt.  

Postęp dotychczasowych robót obejmuje wykonanie: 
– 100 proc. wykopów, które w przeliczeniu wynoszą 223 331 m3, 
– 100 proc. zabezpieczenia skarp, 
– 8 z 27 segmentów betonu niekonstrukcyjnego, 
– 12 proc. zbrojenia fundamentów, co w przeliczeniu daje 63 000 kg stali, 
– 14 proc. betonowych fundamentów, co wynosi 657 m3. 

Metoda drążenia 
Tunel drogowy TS-32 realizowany jest metodą górniczą w technologii Cut&Cover, czyli w tzw. otwartym wykopie. 

Źródło: GDDKiA

Reportaże z budowy tuneli dostępne są tutaj.
Wszystkie reportaże z budowy drogi S3 dostępne są tutaj.

Share

Zobacz również

Leave a Reply