Policjanci w ZUS-ie

Funkcjonariusze Wydziału Prewencji kamiennogórskiej Policji wraz z pracownikami ZUS-u utworzyli stanowisko konsultacyjne. Wspólne działania profilaktyczne maja na celu uświadamianie seniorów o czyhających niebezpieczeństwach związanych z oszustwami.

Opisywane wspólne przedsięwzięcie policjantów i urzędników kamiennogórskiego ZUS-u pozwala na bardzo szerokie dotarcie do obywateli, co w efekcie może zwiększyć skuteczność i obszar podejmowanych działań informacyjno-edukacyjnych. Organizacja spotkań, czy tak jak w tym wypadku okazji do zwykłej rozmowy daje funkcjonariuszom możliwość bezpośredniego kontaktu z grupą seniorów, która znajduje się w grupie różnego rodzaju zagrożeń przestępczością.

Działania oparte są o Porozumienie zawarte między Komendantem Głównym Policji, a Prezesem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w sprawie współpracy w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom bezpieczeństwa obywateli. Funkcjonowanie punktów konsultacyjnych jest elementem akcji profilaktycznej pn. ”Porozmawiaj w ZUS-ie o bezpieczeństwie” w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktycznego „Wzorowy Senior”, którego celem jest ograniczenie przestępstw powszechnych, w tym głównie na seniorach, edukacja z zakresu odpowiedzialności prawnej, prawidłowe zabezpieczenie własnego mienia oraz sposób postępowania w określonych sytuacjach zagrożenia.

Źródło: Policja Kamiennogórska

Więcej policyjnych komunikatów w tagach policja.

Share

Zobacz również

Leave a Reply