Policjanci ukarali kierowcę autobusu. Przewoził za dużo osób

Pomimo ograniczeń dotyczących liczby osób przewożonych środkami transportu zbiorowego jeden z kierowców na terenie gminy Lubawka w dniu 8 kwietnia br. nie dostosował się do obostrzeń. Mundurowi nałożyli na kierowcę mandat karny w kwocie 500 złotych.

Zgodnie z nowymi wytycznymi Rady Ministrów podróżując środkami komunikacji publicznej należy pamiętać, że ilość pasażerów w pojeździe nie może przekroczyć połowy liczby miejsc siedzących – obowiązek ten dotyczy również przewoźników prywatnych.

Przykładem niestosowania się do zleceń jest sytuacja, która miała miejsce dzisiaj na terenie gminy Lubawka. Funkcjonariusze Policji, zatrzymali do kontroli autobus przewożący pracowników do pobliskiego zakładu pracy. Jak się okazało w autobusie było 54 miejsc siedzących, a więc dopuszczono przewóz 27 osób, a pasażerów w chwili kontroli było 52. Pozostali pasażerowie zmuszeni byli kontynuować pieszo dojście do pracy. W związku z zaistniałą sytuacją funkcjonariusze nie znaleźli żadnych podstaw, aby w świetle nowo wprowadzonych przepisów potraktować ulgowo kierowcę za tak nieodpowiedzialne zachowanie. Kierowca za złamanie obowiązującego nakazu przewożenia wyznaczonej przepisami liczby osób został ukarany mandatem karnym w kwocie 500 złotych.

PRZYPOMINAMY O OBOSTRZENIACH, KIEROWCO PAMIĘTAJ:

Limit pasażerów również w pojazdach 9+ (od 2.04.2020 r.)

W zbiorowym transporcie publicznym obowiązuje już zasada „tyle pasażerów, ile połowa miejsc siedzących w pojeździe”. Rozszerzamy ten wymóg także na pojazdy, które mają więcej niż 9 miejsc siedzących, w tym transport niepubliczny – np. dowożących do pracy w zorganizowany sposób, czy prywatnych przewoźników.

PRZYKŁAD: Jeśli w busie jest 20 miejsc, to na pokład pojazdu może jednorazowo wejść maksymalnie 10 osób.

Źródło: Policja Kamiennogórska. Więcej komunikatów w tagach policja.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment