Policjanci ujawnili kolejne przypadki cofniętych drogomierzy

Od początku roku podczas każdej kontroli drogowej policjanci sprawdzają aktualny stan licznika i porównują go z danymi wprowadzonymi do systemu przez diagnostów wykonujących okresowe badania techniczne. Jak pokazują przykłady, po drogach regionu porusza się wiele samochodów z „odświeżonym” przebiegiem. Warto pamiętać, że w myśl aktualnie obowiązujących przepisów jakakolwiek ingerencja we wskazania drogomierza w pojeździe stanowi przestępstwo zagrożone karą pozbawienia wolności do 5 lat.

Wraz z rozpoczęciem nowego roku policjanci w trakcie prowadzonych kontroli drogowych mają obowiązek sprawdzania przebiegu kontrolowanego pojazdu. Wszelkie ujawnione zmiany we wskazaniach licznika lub inne nieprawidłowości wpływające na pomiar tego urządzenia są skrupulatnie sprawdzane i mogą być początkiem poważnych problemów dla właściciela bądź użytkownika pojazdu.

Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego jeleniogórskiej komendy podczas kontroli drogowych zatrzymali cztery samochody, których stan licznika wskazywał zdecydowanie mniej kilometrów niż podczas ostatniego badania technicznego. Realizując czynności w ramach nowych uprawnień, funkcjonariusze sprawdzili m.in. aktualne wskazania drogomierza zatrzymanego 11 stycznia br. w Jeleniej Górze pojazdu ciężarowego marki Man, które różniły się od danych w Centralnej Ewidencji Pojazdów – podczas ostatniej wizyty w stacji diagnostycznej stan licznika był o blisko 350 tys. km wyższy. Tego samego dnia funkcjonariusze zatrzymali do kontroli drogowej kierującą samochodem marki Opel. Różnica pomiędzy wskazaniami drogomierza a informacjami zawartymi w CEP wynosiła ponad 55 tys. km. Również podczas kontroli drogowej kolejnego pojazdu marki Seat przebieg kontrolowanego nie współgrał z danymi jakimi dysponowali policjanci. W tym przypadku różnica wynosiła ponad 1300 tys. km. Kolejny pojazd z cofniętym drogomierzem funkcjonariusze zatrzymali 12 stycznia br. Po zweryfikowaniu danych w systemie informatycznym, okazało się, różnica wynosi blisko 4 tysiące kilometrów!

Teraz funkcjonariusze w toku prowadzonych czynności będą wyjaśniać, w jaki sposób doszło do zmian wskazań liczników we wspomnianych autach i kto jest za to odpowiedzialny.

Warto przypomnieć, że zgodnie z treścią art. 306a kodeksu karnego, kto zmienia wskazanie drogomierza pojazdu mechanicznego lub ingeruje w prawidłowość jego pomiaru, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Tej samej karze podlega, kto zleca innej osobie wykonanie tego czynu.

Źródło: Policja Jeleniogórska. Więcej komunikatów w tagach policja.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment