Policjanci egzekwują przestrzeganie nowych zasad w związku z epidemią koronawirusa

Od 1 do 7 kwietnia br. funkcjonariusze ujawnili łącznie 43 osoby, które nie stosowały się do obowiązujących przepisów. Wobec 29 osób zastosowano mandaty karne w kwocie 500 zł, w stosunku do 14 osób pouczenia. Ponadto Policjanci ujawnili 7 przypadków łamania kwarantanny na terenie powiatu kamiennogórskiego. Po wykonaniu niezbędnych czynności w tym zakresie, wobec 4 osób objętych kwarantanną, a niestosujących się do niej zostaną sporządzone wnioski o ukaranie do sądu. Na podstawie wniosków służby sanitarne nałożyły już wobec 3 mieszkańców powiatu kary po 5 tysięcy złotych za niestosowanie się do kwarantanny. Dodatkowo wobec jednej osoby, która swoim zachowaniem wykazała lekceważący stosunek do stosowania się do kwarantanny wszczęto postępowanie przygotowawcze o czyn z art. 165 par 1 kk., za które grozi m.in. kara pozbawienia wolności do lat 8.

Każda z tych osób została uświadomiona o zagrożeniach wynikających z rozprzestrzeniania się wirusa oraz sposobach przeciwdziałania temu zjawisku. Osoby te swoim zachowaniem naraziły na niebezpieczeństwo życie oraz zdrowie swoje i innych osób.

Źródło: Policja Kamiennogórska. Więcej komunikatów w tagach policja.

Zobacz inne

Leave a Comment