Podzielono fundusz sołecki

Dnia 28 września 2017 roku w świetlicy wiejskiej w Czadrowie odbyło się zapowiadane wcześniej zebranie wiejskie w sprawie podziału funduszu sołeckiego na rok 2018.

Obecni na zebraniu wiejskim mieszkańcy, zgodnie z przysługującym im prawem, przy burzliwej dyskusji zdecydowali o podziale funduszu na:

– instalację monitoringu boiska sportowego
– montaż kabin dla zawodników rezerwowych na boisku sportowym
– budowę oświetlenia przy budynkach nr 53-53e
– doposażenie placu zabaw na osiedlu
– opłatę rekultywacyjną
– środki czystości
– opał na świetlicę wiejską
– utrzymanie palacza
– zakup oleju i paliwa do kosiarek
– promocję wsi (udział w gminnych konkursach)

W tym roku mieszkańcy Czadrowa w swoim budżecie mieli do dyspozycji kwotę 38 000 zł.

Podczas zebrania miał zostać wyłoniony nowy członek Rady Sołeckiej. Z powodu braku chętnych wybór przełożono na najbliższe zebranie wiejskie.Share

Zobacz inne

Leave a Comment