Podwyżka diet sołtysów

Sołtysi z terenu gminy Kamienna Góra już niebawem otrzymają podwyżkę diet. Odpowiedni projekt uchwały trafi na najbliższe wspólne posiedzenie wszystkich komisji Rady Gminy Kamienna Góra. Z nieoficjalnych informacji wynika, że wszyscy radni są za przyjęciem projektu uchwały, który będzie zakładał podwyżkę dla lokalnych liderów.

Mając na uwadze, że dieta stanowi formę rekompensaty i zwrot wydatków, które ponosi sołtys w związku z wykonywaniem czynności w ramach sprawowanej funkcji, projekt uchwały zakłada podwyższenie od 1 września br. wysokości miesięcznych diet sołtysów w zróżnicowanej wysokości, zależnej od liczby mieszkańców danego sołectwa.

Obecnie sołtys otrzymuje 300 zł diety. Wysokość zryczałtowanych miesięcznych diet ma być zróżnicowana według poniższych zasad:

1. do 500 mieszkańców – 500 zł
2. od 501 do 1000 mieszkańców – 550 zł
3. powyżej 1000 mieszkańców – 600 zł

Stan mieszkańców sołectw gminy Kamienna Góra na 17 sierpnia br.:

Czadrów – 800, Czarnów – 61, Dębrznik – 294, Dobromyśl – 61, Gorzeszów – 268, Janiszów – 400, Jawiszów – 226, Kochanów – 182, Krzeszów – 1630, Krzeszówek – 103, Leszczyniec – 466, Lipienica – 160, Ogorzelec – 441, Olszyny – 313, Pisarzowice – 888, Przedwojów – 632, Ptaszków – 459, Raszów – 491, Rędziny – 221, Szarocin – 596.

Planowana podwyżka diet będzie m.in. odpowiedzią na szalejącą inflację i rekompensatą czynności związanych z wykonywaniem tej trudnej, społecznej i marginalizowanej, a jak ważnej funkcji w lokalnym środowisku.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment