Podsumowano Szkolny Rok Turystyczny w Lubawce

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lubawce przeprowadzono Podsumowanie Szkolnego Roku Turystycznego 2018/2019. Uczniowie tej szkoły od początku roku kalendarzowego aktywnie rozpoczęli współpracę z Oddziałem Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych w Kamiennej Górze w zakresie rozwijania zainteresowań turystyczno-krajoznawczych młodych mieszkańców powiatu kamiennogórskiego.

W cyklu imprez turystyczno-krajoznawczych organizowanych przez Zarząd Oddziału PTSM w Kamiennej Górze przy wsparciu finansowym Powiatu Kamiennogórskiego uczestniczyli uczniowie dwóch klas drugich – II a (wychowawca Monika Fedoruk) oraz II b (wychowawca Magdalena Winter).  Uczniowie tych klas zostali także członkami tego Towarzystwa.

Podsumowanie rozpoczęło się okolicznościową prezentacją przedstawiającą ich turystyczne eskapady zorganizowane w trakcie minionego roku szkolnego. Uczniowie od początku 2019 r. rozpoczęli aktywną współpracę z Oddziałem PTSM uczestnicząc w regionalnej lekcji przyrody oraz wycieczkach edukacyjnych do Izby Tkackiej w Chełmsku Śląskim, Karkonoskiego Banku Genów KPN w Jagniątkowie oraz rezerwatu przyrody ,,Głazy Krasnoludków”.

Po miłych wspomnieniach z odbytych wycieczek, o których przypomniała im okolicznościowa prezentacja, 28-miu drugoklasistów zostało wyróżnionych odznakami Tropiciel Przyrody w stopniu brązowym. Ponadto wszyscy biorący aktywny udział w różnorodnych działaniach turystyczno-krajoznawczych w roku szkolnym 2018/2019 otrzymali okolicznościowe dyplomy indywidualne z zaznaczoną ilością imprez turystycznych, w których uczestniczyli, a także upominki rzeczowe w postaci pamiątkowych kart ,,Karkonoski Piotruś” oraz długopisu z grawerem ,,Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych Szkolny Rok Turystyczny 2018/2019 Powiat Kamiennogórski”.

Miły upominek-podziękowanie wykonany przez drugoklasistów z ich podpisami otrzymał również Jerzy Rubach prowadzący ich pierwsze Podsumowanie Szkolnego Roku Turystycznego.

W minionym roku szkolnym 2018/2019 w dziewięciu działaniach turystyczno-krajoznawczych dla młodzieży szkolnej z terenu powiatu kamiennogórskiego organizowanych przez kamiennogórski Oddział PTSM uczestniczyło ogółem 314-tu młodych adeptów turystyki szkolnej oraz ich opiekunów reprezentujących Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lubawce. Oba spotkania podsumowujące udany Szkolny Rok Turystyczny 2018/2019 tradycyjnie zakończyły się wspólnymi, pamiątkowymi zdjęciami wszystkich uczestników.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment