Podsumowano projekt OkrzeszynClimb

Dziś (poniedziałek, 25 września) odbyło się podsumowanie projektu OkrzeszynClimb. Przypominamy, że w ramach projektu Powiat Kamiennogórski zagospodarował kolejne formacje skalne, tym razem w miejscowości Okrzeszyn (gm. Lubawka), umożliwiając tym samym bezpieczne uprawianie wspinaczki skałkowej. Wykonawca oczyścił ściany skalne i zamontował punkty asekuracyjne. 

Na przygotowanych przez Wałbrzyski Klub Górski i Jaskiniowy drogach wspinaczkowych swoich sił próbowali dziś podopieczni Powiatowego Ośrodka Wsparcia Środowiskowego Domu Samopomocy i uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze.

Projekt OkrzeszynClimb uzyskał dofinansowanie z Funduszu Toyoty “Dobre Pomysły Zmieniają Nasz Świat”.

Wcześniej zakończono projekt pod nazwą ”Budowa tras wspinaczkowych na pograniczu polsko-czeskim”. W ramach projektu powstały trasy wspinaczkowe na terenie powiatu kamiennogórskiego. Cały proces powstawania tras wspinaczkowych był prezentowany na portalu Relacje Regionalne:

  1. Skały/Urwisko Góra Trzy Kawałki – Lubawka.

  2. Zadzierna nad Zbiornikiem Bukówka – Lubawka.

  3. Spękane Skały – Miszkowice.

  4. Kamieniołom Pod Pustelnią – Lubawka.

Podczas prac nad projektem OkrzeszynClimb badania terenowe przeprowadzili specjaliści, którzy ustalili, że zdecydowana większość planowanych dróg wspinaczkowych nie koliduje z występowaniem cennej roślinności, a najbardziej atrakcyjne do wspinaczki fragmenty skał pozbawione są jej całkowicie. Dzięki tym badaniom mieliśmy pewność, że realizacja projektu nie wpłynie negatywnie na krajobraz naturalny.

Marcin Bugała

Marcin Bugała, Wałbrzyski Klub Górski i Jaskiniowy o projekcie OkrzeszynClimb

Jarosław Gęborys

Starosta Jarosław Gęborys o projekcie OkrzeszynClimb

Edyta Drzewiecka

Edyta Drzewiecka, Naczelnik Wydziału Rozwoju i Promocji Powiatu o projekcie OkrzeszynClimb
Share

Zobacz inne