Podsumowanie Szkolnego Sezonu Turystycznego w SP2 Kamienna Góra

We wtorek, 18 stycznia na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 w Kamiennej Górze przeprowadzono Podsumowanie Szkolnego Sezonu Turystycznego 2021, przeniesione za zgodą włodarzy Gminy Miejskiej Kamienna Góra z grudnia 2021 r., w związku z przejściem szkół podstawowych na nauczanie zdalne od 20 grudnia 2021 r. do 7 stycznia 2022 r., na okres zbieżny z powrotem uczniów do nauczania stacjonarnego, co nastąpiło 10 stycznia bieżącego roku.

Organizatorzy mieli nadzieję na zorganizowanie podsumowania udanego sezonu turystycznego w reprezentacyjnej Sali Witrażowej kamiennogórskiego ratusza, jednak obostrzenia obowiązujące na terenie kamiennogórskich szkół podstawowych po powrocie uczniów do nauczania stacjonarnego wpłynęły w porozumieniu z dyrektorami szkół na rezygnację z tych ambitnych planów oraz przeprowadzenie Podsumowania Szkolnego Sezonu Turystycznego 2021 podczas klasowych spotkań turystycznych, które połączono z wręczeniem zakupionych nagród młodym miłośnikom turystyki szkolnej aktywnie uczestniczących w ubiegłorocznych działaniach turystyczno-krajoznawczych i edukacyjnych organizowanych dla dzieci i młodzieży szkolnej przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

W klasowych podsumowaniach uczestniczyli uczniowie dziesięciu klas: I b, I d, II a, II c, III a, III d, IV a, IV c, V b oraz V d. Uczniowie tych klas są członkami Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych Oddział w Kamiennej Górze. Wzięło w nich udział 188 uczniów oraz 12 nauczycielek, które opiekowały się nimi podczas różnorodnych zajęć edukacyjnych, lekcji muzealnych i zamkowych, warsztatów ceramicznych, piekarskich i mydlarskich oraz wycieczek terenowych w minionym 2021 roku.

Wszyscy uczestnicy spotkań klasowych zostali wyróżnieni nagrodami rzeczowymi w postaci map i przewodników turystycznych Wydawnictwa Turystycznego PLAN w Jeleniej Górze, a ich opiekunki zostały wyróżnione tradycyjnymi kubkami Podsumowania Szkolnego Sezonu Turystycznego 2021. Część z nich otrzymała również albumy krajoznawcze Karkonosze lub Dolina Bobru. Podczas klasowych podsumowań Srebrną Odznaką PTSM wyróżniono Marzenę Kołodziej, Brązową Odznaką PTSM wyróżniono Monikę Stawarz, a Dyplomy Honorowe Zarządu Głównego PTSM otrzymały: Bożena Gwiżdż, Małgorzata Kepel, Jolanta Michalska i Monika Nackowska.

W minionym roku uczniowie pięciu klas edukacji wczesnoszkolnej skorzystali z jedenastu nieodpłatnych lekcji muzealnych przeprowadzonych przez pracowników kamiennogórskiego Muzeum Tkactwa. Wszyscy oni uczestniczyli w losowaniu magnesów m.in. z wizerunkiem muzeum zakupionych w ramach nagród dla uczniów uczestniczących w lekcjach muzealnych. Magnesy trafiły do uczniów, którym dopisało szczęście w losowaniach numerków w „loterii magnesowej”.

Ponadto trzynastu uczniom klasy II a, którym zweryfikowano prawidłowo wypełnione książeczki odznak przyrodniczych, wręczono ich pierwsze odznaki krajoznawcze TROPICIEL PRZYRODY W STOPNIU BRĄZOWYM.

Młodzi uczestnicy podsumowań, ich opiekunowie oraz organizatorzy mają nadzieję, że kolejne podsumowania będą mogły być już przeprowadzone w reprezentacyjnej Sali Witrażowej kamiennogórskiego ratusza.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment