Podsumowanie spotkań dot. DK3 Bolków- Jelenia Góra i obwodnicy Kaczorowa

GDDKiA opublikowała podsumowanie spotkań informacyjnych dot. drogi krajowej nr 3 odc. Bolków- Jelenia Góra i obwodnicy Kaczorowa.

Od 30 listopada do 11 grudnia 2020 roku można było zapoznać się z planami rozbudowy krajowej „trójki” na odcinku od Bolkowa do Jelenia Góra wraz z budową obwodnicy Kaczorowa. Po zapoznaniu z dokumentacją projektową, każdy miał możliwość złożyć swoje uwagi i wnioski wobec wstępnie przyjętych rozwiązań.

Z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiologiczną w kraju, spotkania odbywały się w formie on-line. Wszystkie materiały informacyjne takie jak: prezentacja multimedialna, orientacja, plan zagospodarowania oraz ankieta jak również niezbędne informacje dotyczące przebiegu spotkań były zamieszczone na stronie zadania: http://dk3-bolkow-jeleniagora.pl

Od 30 listopada do 4 grudnia 2020 roku (w godzinach 10:00 – 13:00) oraz 2 grudnia 2020 roku (w godzinach 15:00 – 18:00) prowadzony był dyżur telefoniczny przez Wykonawcę dokumentacji projektowej. Ponadto przeprowadzone zostało spotkanie informacyjne, na prośbę mieszkańców zamieszkujących teren przez który planowana jest inwestycja, w postaci telekonferencji w aplikacji Microsoft Teams. Projektant szczegółowo przedstawiał założenia przedmiotowej inwestycji oraz wstępnych rozwiązań przewidzianych w ramach opracowywanej dokumentacji Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowej dla rozbudowy DK3 na odcinku Bolków – Jelenia Góra wraz z budową obwodnicy Kaczorowa.

Każda zainteresowana osoba czy instytucja mogły zapoznać się szczegółowo z trzema przebiegami rozbudowy DK3 na odcinku Bolków – Jelenia Góra. Wypełnione ankiety wyrażające opinię, uwagi i wnioski wobec przyjętych rozwiązań projektowych zostały przesłane drogą elektroniczną do Wykonawcy dokumentacji projektowej. Ponad 300 osób i 8 instytucji wyraziło swoją opinię dotyczącą inwestycji. Zebrane uwagi i spostrzeżenie, po przeanalizowaniu zostaną uwzględnione w ramach m.in. analizy wielokryterialnej, która jest jednym z kryteriów umożliwiających wskazanie przebiegu najbardziej preferowanego przez społeczeństwo.

Źródło: GDDKiA / fot. Michal Soroko

Share

Zobacz inne

Leave a Comment