Podsumowanie projektu budowy tras wspinaczkowych

W auli Liceum Ogólnokształcącego w Kamiennej Górze odbyło się podsumowanie projektu ”Budowa tras wspinaczkowych na pograniczu polsko-czeskim”.

Przypominamy, że projekt zrealizowany przez Starostwo Powiatowe w Kamiennej Górze miał na celu uatrakcyjnienie oferty turystycznej polsko-czeskiego pogranicza poprzez zagospodarowanie istniejących rejonów wspinaczkowych oraz stworzenie nowych rejonów  wraz z infrastrukturą turystyczną. Założeniem projektu było przeprowadzenie niezbędnych prac w celu umożliwienia bezpiecznego uprawiania wspinaczki na naturalnych obiektach skałkowych usytuowanych na pograniczu polsko-czeskim oraz promocja wspólnej oferty turystyki wspinaczkowej.

O projekcie opowiedział Mateusz Paradowski z Fundacji Wspierania Rozwoju Wspinaczki „Wspinka”, która zrealizowała budowę tras wspinaczkowych w powiecie kamiennogórskim.

W ramach projektu powstały trasy wspinaczkowe, drukowany przewodnik oraz film promocyjny, zaprezentowany poniżej.

Cały proces powstawania tras wspinaczkowych był prezentowany na naszym portalu (linki poniżej). 

  1. Skały/Urwisko Góra Trzy Kawałki – Lubawka.
  2. Zadzierna nad Zbiornikiem Bukówka – Lubawka.
  3. Spękane Skały – Miszkowice.
  4. Kamieniołom Pod Pustelnią – Lubawka.

Całkowity koszt projektu wyniósł 26 180,23 euro.  Dofinansowanie 85% ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 5% budżet państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa, 10% wkład własny.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment