Podsumowanie programu integracyjnego “Razem łatwiej, lepiej i weselej”

W dniu 11 czerwca 2019 roku uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych w Kamiennej Górze wraz z uczniami Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamiennej Górze wzięli udział w podsumowaniu programu integracyjnego „Razem łatwiej, lepiej i weselej”.

W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście: Wicestarosta Kamiennogórski Małgorzata Krzyszkowska, dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Kamiennej Górze Wioletta Gogolewska, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamiennej Górze Katarzyna Bielewicz – Czyczkan, rodzice, uczniowie oraz nauczyciele.

Przewodnie hasło spotkań brzmiało “My w naszym kraju”. Spotkania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną z uczniami ze szkoły masowej były okazją do propagowania idei integracji, łamania barier i uprzedzeń do niepełnosprawności. Kształtowanie i rozwijanie u najmłodszych uczniów postaw patriotycznych i prospołecznych, uczenie wrażliwości i poszanowania dla drugiego człowieka wpływa na pełnienie przez dziecko roli członka rodziny, członka grupy rówieśniczej oraz członka społeczeństwa.

Podczas spotkania podsumowującego zebrani goście mieli okazję obejrzeć program artystyczny w wykonaniu uczestników projektu, zaprezentowano prezentacje multimedialną ze zdjęciami oraz wyklejano biało – czerwonymi sercami najdłuższą flagę Polski. Impreza i wspomnienia przysporzyły wszystkim dużo radości.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment