Podsumowanie pilotażu Grupa Zakupowa Podmiotów Leczniczych Dolnego Śląska

Dolnośląskie podmioty lecznicze, w tym z Kamiennej Góry, od września wspólnie realizowały zakupy medyczne, co przełożyło się na skrócenie czasu transakcji i dostaw oraz oszczędności finansowe.

Do Grupy Zakupowej dołączyło do tej pory 18 dolnośląskich podmiotów leczniczych z Wrocławia, Wałbrzycha, Jeleniej Góry, Bolesławca, Czarnego Boru, Kamiennej Góry, Lubiąża, Sokołowska i Złotoryi. Instytucje medyczne, które będą zainteresowane udziałem w projekcie, mogą się zgłosić do kolejnych etapów.

– Placówki lecznicze, które dołączyły do specjalnie utworzonej Grupy Zakupowej, mogły wspólnie realizować zakupy potrzebnych, bieżących produktów – środków ochrony osobistej. To przyspieszyło proces realizacji zamówień i dostaw, co jest dla nas istotne, szczególnie w dobie pandemii. Realizacja wspólnych zakupów to jednocześnie niezbędne działanie, dzięki któremu placówki medyczne zyskają oszczędności – mówi Cezary Przybylski Marszałek Województwa Dolnośląskiego.

Prace nad realizacją Projektu rozpoczęły się we wrześniu ubiegłego roku, w nawiązaniu do Programu Współpracy Podmiotów Leczniczych, nadzorowanych przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego, na rzecz wypracowania i realizacji wspólnych rozwiązań w zakresie ochrony zdrowia. Koordynacja tego przedsięwzięcia została powierzona DCM DOLMED S.A. z Wrocławia, który objął funkcję Operatora Grup Zakupowych.

– Utworzenie Grupy Zakupowej to jeden z celów, jakie postawiłem sobie na początku kadencji. Pierwsze doświadczenia pokazały, że grupa może przynieść wymierne korzyści. W pierwszym etapie projektu osiągnęliśmy oszczędności w wysokości prawie 400 tysięcy złotych. Jest to dowód na to, że warto przystąpić do wspólnych zakupów. Na system ochrony zdrowia trzeba patrzeć szeroko, dlatego nasza Grupa Zakupowa jest otwarta na różne podmioty. Do współpracy zapraszamy nie tylko szpitale marszałkowskie, ale również szpitale gminne i powiatowe, domy pomocy społecznej oraz zakłady opiekuńczo-lecznicze – podkreśla wicemarszałek Marcin Krzyżanowski.

Członkowie Grupy Zakupowej w pierwszej kolejności zamówili środki ochrony osobistej: półmaski ochronne FFP2 i FFP3, maseczki chirurgiczne, przyłbice, kombinezony ochronne, ochraniacze na obuwie i rękawice ochronne. Dzięki zintegrowanym zakupom podmiotom leczniczym udało się zaoszczędzić prawie 400 tysięcy złotych brutto w porównaniu z cenami rynkowymi.

– Przy współpracy z innymi Podmiotami Leczniczymi dążymy do wypracowania rozwiązań pozwalających na uzyskanie wymiernych oszczędności w standardowo realizowanych zakupach, pozyskać lepsze warunki zakupów oraz wdrożyć trwałe i efektywne mechanizmy dostaw towarów i usług. Wierzymy, że działając wspólnie na tej płaszczyźnie, poprzez synergię naszych działań, mamy realny wpływ na poprawę zarówno kondycji finansowej  jednostek leczniczych, jak i standard ich działania – mówi Piotr Wiczkowski, Prezes Zarządu DCM DOLMED S.A.

Na rynku wciąż pojawiają się nowi dostawcy i nowe oferty dedykowane branży medycznej. Ostatnie okoliczności związane epidemią COVID-19 pokazały jednak, że nawet tak podstawowy asortyment jak środki ochrony osobistej mogą stać się towarem drogim i deficytowym. Doskonałym punktem wyjścia do ujednolicenia dostaw i generowania oszczędności z tego tytuły mogą być właśnie zamówienia wspólne.

Mając na uwadze pozytywny rezultat pierwszego etapu projektu, przedstawiciele Samorządu Województwa Dolnośląskiego wraz z Zarządem DCM DOLMED S.A. już w najbliższych dniach ponownie spotkają się z Przedstawicielami Podmiotów Leczniczych i jednostek działających na rzecz ochrony zdrowia, w celu omówienia kolejnych etapów projektu oraz możliwości ich włączenia się do współpracy.

Źródło: UMWD
 

Share

Zobacz inne

Leave a Comment