Podsumowanie działań kamiennogórskiej “drogówki” pod kryptonimem “Prędkość”

Policjanci z Referatu Ruchu Drogowego tutejszej Komendy Powiatowej Policji w dniu 30 maja br. brali udział w działaniach prewencyjnych pod kryptonimem „Prędkość”, których celem było zmniejszenie zagrożenia bezpieczeństwa na drogach powiatu kamiennogórskiego. Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu koordynując i współdziałając z dolnośląskimi jednostkami opracował koncepcję działań kontrolnych na terenie wszystkich powiatów województwa.

Funkcjonariusze kamiennogórskiej „drogówki” w dniu 30 maja br. w godz. 06:00 – 22:00 wzięli udział we wzmożonych działaniach prowadzonych na terenie Dolnego Śląska pod kryptonimem „Prędkość”. Odcinki dróg, na których prowadzona była akcja wyznaczone zostały na podstawie informacji zawartych w Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa. Ich celem było ograniczenie liczby przekroczeń dopuszczalnej prędkości jazdy, jak też zmniejszenie zagrożenia bezpieczeństwa na drogach całego powiatu kamiennogórskiego.

Funkcjonariusze głównie tego dnia skupili się na nieprzestrzeganiu przez kierujących prędkości, zmniejszeniu zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, na ujawnieniu i eliminowaniu wszelkich nieprawidłowości z tym związanych, jak też napiętnowaniu negatywnych zachowań kierowców, wynikających z nadmiernej prędkości. Podczas prowadzonych działań policjanci wykorzystali posiadany sprzęt pomiarowy, tj. video – rejestrator, radarowe mierniki prędkości, jak też urządzenia do pomiaru zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu. Funkcjonariusze Referatu Ruchu Drogowego w dn. 30 maja br., mając na uwadze prowadzoną akcję skontrolowali łącznie 26 pojazdów z czego w 17 przypadkach ujawniono przekroczenie prędkości, za co na kierujących nałożono mandaty karne w związku z popełnionymi przez nich wykroczeniami.

Źródło: Policja Kamienna Góra

Więcej policyjnych komunikatów prasowych w tagach policja.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment