Podsumowali projekt „Łączy nas Bóbr”

W Miszkowicach (gm. Lubawka) odbył się dziś (piątek, 19 maja) event podsumowujący projekt Łączy nas Bóbr”.

Przypominamy, że Projekt „Łączy nas Bóbr” zrealizowany został w partnerstwie Miasta i Gminy Lubawka oraz Miasta Zaclerz. Wspólne działania po obu stronach granicy, w zakresie budowy, rozbudowy i podniesienia standardu technicznego obiektów turystycznych, realizowane były bez nachalnej ingerencji w naturalne środowisko.

Event w Miszkowicach rozpoczęto uroczystym przywitaniem gości i panelami dyskusyjnymi natomiast przy wiacie biesiadnej trwały wydarzenia towarzyszące. Zobacz reportaż fotograficzny z wydarzeń tutaj.

W ramach projektu „Łączy nas Bóbr” wykonano m.in. wokół zbiornika Bukówka ścieżkę, pomosty nad rzeką Bóbr i potokiem Bachorzyna oraz doposażono teren w ławki, kosze na śmieci i tablice informacyjne. Ponadto wybudowane zostały dwa budynki sanitarne oraz slipy do spławiania łodzi w miejscowości Paprotki i Miszkowice.

Z myślą o turystach, w miejscowości Miszkowice, powstał kompleks rekreacyjny składający się z wiaty biesiadnej z wyposażeniem w ławostoły, boiska do piłki plażowej, placu zabaw dla dzieci, siłowni zewnętrznej oraz parking dla samochodów. Ponadto na 15-kilometrowym szlaku Jana Amosa Komeńskiego, Miasto Žacléř wybudowało pomnik J. A. Komeńskiego, który jest mozaiką w postaci okrągłego labiryntu, z wizerunkiem wielkiego filozofa, wykonanego w brązie oraz odnowiło ponad 3 km ścieżek pieszo-rowerowych.

Zobacz inne