Podsumowali projekt Erasmus+

W dniu 10 września br. odbyło się podsumowanie projektu Erasmus+ realizowanego przez ZSZiO w Kamiennej Górze.

W tegorocznej edycji programu udział wzięła 60-osobowa grupa uczniów, jednak z powodu pandemii koronawirusa druga grupa uczniów, która wyjechała na praktyki do Lipska w marcu zmuszona była wrócić.

Relacja wideo dostępna tutaj.

W uroczystym podsumowaniu udział wzięła wicestarosta Małgorzata Krzyszkowska.

Projekt Erasmus+ to realizowany od 2004 roku program szkolenia zawodowego dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze, polegający na odbywaniu praktyk-staży w firmach branży budowlanej i gastronomicznej w Lipsku.
Odbyty staż w ramach projektu Erasmus+ daje uczestnikom doświadczenie i pomaga zdobyć  niezbędne kwalifikacje w zawodzie. Nabyte rozeznanie i dodatkowe kwalifikacje są potwierdzone certyfikatem partnera niemieckiego.

Główne założenia programu to edukacja formalna i pozaformalna służąca rozwijaniu umiejętności uczniów, nauczycieli i pracowników oraz poprawy ich sytuacji na rynku pracy, głównie przez umożliwienie zagranicznej mobilności, czyli wyjazdów w celach edukacyjnych.

Zobacz inne

Leave a Comment