Podstawowe informacje dla uchodźców z Ukrainy

Podstawowe informacje dla uchodźców z Ukrainy
Інформація для біженців з України

Punkty zgłoszeń uchodźców na terenie powiatu kamiennogórskiego
Пункти до яких можна зголоситись на території каменногурського району

 1. Urząd Miasta w Kamienne Górze, Plac Grunwaldzki 1, 58-400 Kamienna Góra, / Головне управління міста в Каменній Гурі, площа Грунвалдська 1, 58-400 Каменна Гура
 2. Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Lubawce, ul. Kamiennogórska 19, 58-420 Lubawka
  Urząd Miasta Lubawka, Pl. Wolności 1, 58-420 Lubawka, / Місцево-районний центр культури в Любавці, вул. Каменногурська 19, 58-420 Любавка
 3. Urząd Gminy Kamienna Góra Aleja Wojska Polskiego 10, 58-400 Kamienna Góra,/Районне управління Каменної Гури, Алея Войська Польського 10, 58-400 Каменна Гура
 4. Urząd Gminy Marciszów, ul. Szkolna 6, 58 – 410 Marciszów, / Районне управління Марсішув, вул. Школьна 6, 58-410 Марсішув.

Całodobowe infolinie/Цілодобова інфолінія

Miasto Kamienna Góra/Місто Каменна Гура – w języku ukraińskim tel/українською мовою тел. 664 512 845

Gmina Lubawka/ Гміна Любавка – w języku polskim teІ/польською мовою тел. 516 319 439, 516 317 351

Pomoc prawna/ Юридична допомога

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej, ul. Sienkiewicza 6a w Kamiennej Górze
Пункт безкоштовної юридичної допомоги, вул. Сенкевіча 6а в Каменні Гурі

– w j. angielskim w czwartki i piątki w godzinach od 7.30 do 11.30 tel. 75 64 50 113

англійською мовою по четвергам і п’ятницям в годинах  від 7,30 до 11,30 за тел. 75 64 50 113

– w j. ukraińskim po uprzednim ustaleniu terminu takiej wizyty

українською мовою після попередньої домовленості

Dodatkowe informacje  można uzyskać pod nr tel. 75 64 50 254

Додаткову інформацію можна отримати за тел. 75 64 50 254

Pomoc psychologiczna/ Допомога психологічна

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie/ Територіальний  центр  допомоги родинам

ul. Sienkiewicza 6a / Сенкевича 6а, 58-400 Kamienna Góra /58-400 Каменна Гура Tel. 668 425 897

Pomoc w znalezieniu pracy/ Допомога в пошуку роботи

Powiatowy Urząd Pracy w Kamiennej Górze/Повітове (місцеве) бюро праці в Каменній Гурі

Ul. Sienkiewicza 6a/Сінкевіча 6а, 58-400 Kamienna Góra/Каменна Гура Tel/Тел. 75/6450169

Pomoc rzeczowa/ Нематеріальна допомога

 1. ul. Ściegiennego 3, Kamienna Góra/ вул.Щегенного 3 Каменна Гура,
  poniedziałek – piątek /понеділок- п’ятниця 14.00 – 19.00
 2. Traugutta 2, Kamienna Góra/ вул. Траугута 2 Каменна Гура,
  poniedziałek – piątek/понеділок- п’ятниця 8.00-15.00
 3. Kamiennogórska 19, Lubawka/ вул. Каменногурська 19 Любавка,
  poniedziałek – piątek/понеділок- п’ятниця 8.00-19.00

Share

Zobacz inne

Leave a Comment