Podpisano umowę na rozbudowę Gminnego Centrum Sportowego w Marciszowie

Wójt Wiesław Cepielik podpisał dziś (środa, 29 maja) umowę z wykonawcą na przebudowę Gminnego Centrum Sportowego w Marciszowie.

Przypominamy, że na rozbudowę Gminnego Centrum Sportowego w Marciszowie Gmina Marciszów pozyskała 1 960 000 zł dotacji w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład dla gmin popegeerowskich. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wybrana została oferta złożona przez firmę Inżynieria Lądowa Interko z Kamiennej Góry.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na zagospodarowaniu terenu przy boisku sportowym obejmujące budowę:

oświetlenia boiska dużego – 12 naświetlaczy ledowych o mocy 710 W,
oświetlenia boiska uniwersalnego – 8 naświetlaczy ledowych o mocy 78 W,
bieżni lekkoatletycznej trzytorowej do biegu na 60 m,
boiska wielofunkcyjnego (kort tenisowy, koszykówka, siatkówka) – 28m x 14 m,
ogrodzenia boiska wielofunkcyjnego wys. 5m,
trybun sportowych – 3 moduły po 76 miejsc w 3 rzędach,
chodnika i placu przed Domem Kultury z kostki betonowej gr. 6 cm.

Realizacja projektu znacząco zwiększy potencjał gminy niezbędny do rozwoju i upowszechniania kultury fizycznej, sportu, aktywizacji i integracji społecznej mieszkańców.

– Zostanie stworzone centralne miejsce dla większej aktywności fizycznej mieszkańców (w tym byłych pracowników PGR, ich dzieci i rodzin), jak również organizacji imprez sportowo-kulturalnych, służących odpoczynkowi czy też przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu – nie ukrywam swojego zadowolenia, bo to wielce oczekiwana i pożądana inwestycja – mówi wójt Wiesław Cepielik.

Zobacz inne