Podpisano umowę na przebudowę drogi w Marciszowie

W gabinecie wójta Wiesława Cepielika podpisano umowę na przebudowę drogi gminnej (dz. nr 337) w Marciszowie. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wybrana została oferta złożona przez firmę Inżynieria Lądowa INTERKO Krzysztof Kozłowski z Kamiennej Góry. W postępowaniu wpłynęło w sumie 7 ofert.

Przebudowa drogi ma zostać zakończona do 30 czerwca 2021 roku. Koszt inwestycji wynosi 81 091, 75 zł. Okres gwarancji jakości dla przedmiotu zamówienia wynosi 60 miesięcy.

Share

Zobacz również

Leave a Comment