Podpisano porozumienie o współpracy

W sali konferencyjnej Dofama Thies zostało podpisane dziś (piątek, 2 czerwca) porozumienie o współpracy z Zespołem Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze. Oba podmioty wyraziły stosownym dokumentem wolę współpracy w zakresie profesjonalnego, dostosowanego do potrzeb pracodawców kształcenia zawodowego na poziomie szkoły ponadpodstawowej.

Współpraca ta zakłada zatrudnienie w celu nauki zawodu przez Dofama Thies uczniów Szkoły Branżowej I stopnia w ZSZiO, kształcących się w zawodach: ślusarz, operator obrabiarek skrawających i elektryk. W naborze na rok szkolny 2023/2024 na 28 wolnych miejsc zgłosiło się aż 52 chętnych.

W ramach porozumienia Dofama Thies zobowiązuje się m.in. do zatrudniania młodocianych pracowników natomiast ZSZiO do zapewnienia nadzoru pedagogicznego nad młodocianymi pracownikami zatrudnionymi w celu nauki zawodu w Dofama Thies.

Porozumienie podpisali: Wicestarosta Powiatu Kamiennogórskiego Małgorzata Krzyszkowska, Prezes Zarządu Dofama Thies Sp. z o.o. Ireneusz Kruczek, Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących Mariola Jaciuk.

Po podpisaniu porozumienia odbyło się wspólne zwiedzanie zakładu z przewodniczącym rady powiatu Andrzejem Mankiewiczem.

Share

Zobacz inne