Podpisano list intencyjny

W sali konferencyjnej Inkubatora Przedsiębiorczości w Czadrowie podpisano dziś (środa, 1 marca) list intencyjny w zakresie działań w kierunku utworzenia spółdzielni energetycznej.

Stronami porozumienia są Gmina Kamienna Góra, Gmina Lubawka, Gmina Czarny Bór i Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej SANIKOM.

W spotkaniu uczestniczyli m.in.: Patryk Straus – Wójt Gminy Kamienna Góra, Sławomir Antoniewski – Zastępca Burmistrza Miasta Lubawka, Adam Górecki – Wójt Gminy Czarny Bór, Edward Kaczor – Presez Zarządu SANIKOM sp. z o.o. oraz Krzysztof Solarz – Dyrektor Inkubatora Przedsiębiorczości.

List intencyjny

Posłuchaj wójta Patryka Strausa

Dzisiejsze spotkanie rozpoczyna długą drogę do zarejestrowania spółdzielni energetycznej, której celem będzie produkcja energii elektrycznej, cieplnej oraz biogazu przez interesariuszy podpisanego dziś porozumienia. Obecnie trwają prace związane z wykonaniem analizy biznesowej i koncepcji funkcjonowania nowej organizacji. Zawiązanie spółdzielni otwiera drogę do możliwości pozyskania finansowania na prace projektowe oraz budowę odnawialnych źródeł i magazynów energii. W ramach spółdzielni, jej członkowie planują budowę różnych źródeł energii – instalacji fotowoltaicznych, instalacji wiatrowych oraz instalacji produkujących biogaz, który może zostać przekształcony w energię elektryczną lub wykorzystany do zasilania pojazdów. Spółdzielnia jest rozwiązaniem pozwalającym w przyszłości znacząco obniżyć koszty zakupu energii elektrycznej na potrzeby lokalnych samorządów – tania energia dla szkół, urzędu czy oświetlenia ulicznego.

W związku z ograniczeniami prawnymi, członkami spółdzielni mogą być maksymalnie trzy sąsiadujące gminy wiejskie lub miejsko-wiejskie. Prace rozpoczynają się dziś, a spodziewane efekty powinny być widoczne już w przyszłym roku.

Za koordynację prac związanych z utworzeniem spółdzielni odpowiedzialny jest Inkubator Przedsiębiorczości Gminy Kamienna Góra.

Spółdzielnię energetyczną pierwotnie będą tworzyły 4 podmioty (3 gminy oraz SANIKOM), lecz docelowo możliwe będzie zaproszenie do współpracy lokalnych przedsiębiorców, którzy również będą mieli dostęp do taniej i zielonej energii.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment