Podpisano kolejne umowy na przebudowę dróg w Marciszowie

Wójt Wiesław Cepielik podpisał dziś (piątek, 12 maja) dwie umowy na przebudowę dróg gminnych w Marciszowie. Dwa zadania zrealizuje firma Nixus Sp. z o.o. z Wrocławia, która w przetargu zaoferowała najlepsze oferty cenowe.

Pierwsza umowa dotyczy drogi gminnej nr 114480D ul. Główna okolice budynków 118 i 120 w Marciszowie. W ramach zadania przebudowany zostanie odcinek drogi o długości 100 m.b., gdzie na szerokości 3,5 m powstanie nawierzchnia z kostki betonowej. Wartość zadania to 146 668,28 zł. Zadanie zostanie sfinansowane ze środków własnych gminy Marciszów. Termin realizacji upływa 15 lipca 2023 roku.

Druga umowa dotyczy przebudowy drogi gminnej nr 114499D w Marciszowie ul. Główna okolice budynku nr 20. W ramach zadania przebudowany zostanie odcinek drogi o długości 104 m.b., na którym powstanie nowa nawierzchnia z kostki betonowej. Wartość zadania to 186 434,18 zł. Zadanie zostanie sfinansowane ze środków własnych gminy Marciszów. Termin realizacji upływa 15 sierpnia 2023 roku.

Więcej informacji z gminy Marciszów tutaj.

Zobacz inne