Podpisanie umowy na realizację Dni Powiatu Kamiennogórskiego

W dniu 25 lipca 2019 roku w Urzędzie Marszałkowskim we Wrocławiu starosta Jarosław Gęborys i wicestarosta Małgorzata Krzyszkowska podpisali umowę na realizację operacji pt. “Dni Powiatu Kamiennogórskiego – IX Święto Mleka, IV Święto Przedsiębiorczości” w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Kwota przyznanego wsparcia wynosi 23 268,20 zł. Projekt będzie realizowany w partnerstwie ze Spółdzielnią Mleczarską KaMos, Dolnośląskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego oraz Gospodarstwem Wańczykówka.

Cele operacji:

-stworzenie dogodnych i atrakcyjnych warunków do ogólnopojętego rozwoju obszarów wiejskich;
-zwiększenie świadomości grupy odbiorców operacji w zakresie możliwości korzystania z instrumentów pomocy zarówno finansowej, jak i merytorycznej w obszarze rolnictwa;
-poprawa konkurencyjności lokalnego rolnictwa dzięki zintensyfikowanym działaniom propagującym rodzime produkty rolne;
-poprawa jakości życia mieszkańców oraz promocja zrównoważonego rozwoju okolicznych wsi;
-zwiększenie świadomości hodowców bydła w zakresie innowacji w rolnictwie oraz aktualnej polityki rolnej.

Przewidywane efekty realizacji operacji:

-wzrost świadomości, a przede wszystkim wiedzy mieszkańców obszarów wiejskich na temat polityki rozwoju obszarów wiejskich i możliwości rozwoju;
-wzrost zaangażowania jednostek, organizacji oraz przedsiębiorców w realizację nowych projektów wpływających na rozwój lokalny;
-kultywowanie tradycji i  zachowanie obyczajów;
-wzrost świadomości uczestników wydarzenia w obszarze polityki rozwoju obszarów wiejskich oraz promocji ich zrównoważonego rozwoju;
-powstawania nowych inicjatyw na rzecz społeczności wiejskiej.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment