Plan prac na drodze powiatowej nr 3462 D w miejscowości Uniemyśl (gm. Lubawka)

Plan układania kruszywa

W dniach 18-19 czerwca 2024 roku w Uniemyślu nastąpi układanie kruszywa rozkładarką (prace będą odbywać się całą szerokością drogi). Podczas układania kruszywa nie będzie możliwy przejazd pojazdów w godzinach 8:00-16:00. Wyjątkiem będzie czas 20 minut w godz. 14:20-14:40, kiedy to możliwy będzie przejazd autobusu i mieszkańców.

Wykonawca informuje, że prace układania kruszywa rozpoczną się od końca odcinka w kierunku Chełmska Śląskiego, aż do wjazdu na teren kopalni, następnie zmieni się kierunek prac, które będą realizowane od wjazdu do Uniemyśla w kierunku kopalni.

Służby ratunkowe będą mogły przejechać na każdym etapie prac.

Plan prac bitumicznych

W dniach 20-21 i 24 czerwca 2024 roku nastąpi układanie warstwy wiążącej (prace będą odbywać się całą szerokością drogi). Podczas układania warstwy nie będzie możliwy przejazd w godzinach 8:00-18:00. Wyjątkiem są służby ratunkowe.

W dniach 25-26 i 27 czerwca 2024 roku nastąpi układanie warstwy ścieralnej (prace będą odbywać się całą szerokością drogi). Podczas układania tejże warstwy nie będzie możliwy przejazd w godz. 8:00-18:00. Wyjątkiem są służby ratunkowe.

W dniach 28 czerwca oraz 1-2 i 3 lipca 2024 roku wykonawca planuje wykonywanie zjazdów do posesji – wystąpią lokalne utrudnienia (postój 5-10 minut w przypadku konieczności zajęcia pasa drogowego). Wykonawca zapewnia, że podczas wykonywania prac na zjazdach utrudnienia będą minimalne.
Prace bitumiczne wykonawca będzie rozpoczynał od terenu kopalni i kierować się będzie w kierunku Chełmska Śląskiego.

Zobacz inne