PiS zapomniał zmienić zasady doręczania pakietów wyborczych

Każdy wyborca musi wylegitymować się przed listonoszem i podpisem potwierdzić odbiór pakietu wyborczego. Nawet wtedy, gdy listonosz potem włoży karty do głosowania do skrzynki na listy. PiS zapomniał bowiem zmienić zasady doręczania pakietów wyborczych w głosowaniu korespondencyjnym – podaje portal wyborcza.pl.

Wszystko wskazuje na to, że PiS forsując głosowanie korespondencyjne zapomniał o artykuł 53e paragraf 6 ustawy Kodeksu wyborczy, który mówił, że „Pakiet wyborczy doręcza się wyłącznie do rąk własnych wyborcy, po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i pisemnym pokwitowaniu odbioru”.

Na poprawienie tego błędu kolejną nowelizacją nie starczy czasu do 10 maja br. bowiem należałoby zwołać Sejm i ponownie wysłać ustawę do Senatu. Ustawa mogłaby wejść w życie dopiero pod koniec maja br.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment