Pierwsze publikacje przekazano ZS-P w Marciszowie

W dniu 18 marca br. do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Marciszowie przekazano publikacje “Ekowycieczki po Ziemi Kamiennogórskiej”. W imieniu Zarządu Powiatu Kamiennogórskiego publikację wręczył Damian Wójcik.

Przypominamy, że Starostwo Powiatowe w Kamiennej Górze wydało publikację przyrodniczą będąca wnikliwym opisem siedlisk zwierząt i roślin z terenu powiatu kamiennogórskiego, ze szczególnym uwzględnieniem unikatowych gatunków chronionych oraz terenów objętych programem Natura 2000. Książeczki trafią do wszystkich szkół i bibliotek z terenu powiatu kamiennogórskiego i stanowić będą wspaniałe źródło wiedzy. Publikacja jest częścią zrealizowanego przez Starostwo Powiatowe, w ścisłej współpracy z Nadleśnictwem Kamienna Góra zadania “Ekowycieczki po Ziemi Kamiennogórskiej”, o którym informowaliśmy tutaj. Na realizację przedsięwzięcia Powiat Kamiennogórski pozyskał dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Książka zawiera charakterystykę środowiska przyrodniczego Powiatu Kamiennogórskiego, opis najciekawszych siedlisk i form ochrony przyrody na jego terenie, przećwiczone na warsztatach metody wykonania zielnika metodą cyjanotypii, mnóstwo ciekawostek ekologicznych, zdjęć oraz propozycji wycieczek przyrodniczych. Nakład wydawnictwa to 3000 egzemplarzy.

Publikacja w wersji elektronicznej dostępna tutaj.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment