Pierwsza sesja Młodzieżowej Rady Gminy

W dniu 14 lutego 2020 roku w sali narad Urzędu Gminy w Kamiennej Górze odbyła się pierwsza sesja Młodzieżowej Rady Gminy. Młodzi radni przyjęli zaświadczenia o wyborze oraz gratulacje, przekazane przez Patryka Strausa, Wójta Gminy Kamienna Góra. Każdy z nowych radnych złożył ślubowanie. W tajnym głosowaniu młodzi radni wybrali ze swojego grona prezydium. Przewodniczącą Rady Gminy została Klaudia Tokarska z Czadrowa, wiceprzewodniczącą Amelia Nawój z Ogorzelca, sekretarzem został Michał Krzyżak z Pisarzowic.

W składzie komisji skrutacyjnej znaleźli się: Wiktoria Głód, Dawid Fryzowicz, Weronika Szkaradek.

Młodzieżowa Rada Gminy liczy 15 osób. Przypominamy, że młodzi radni zostali wybrani spośród uczniów zamieszkałych na terenie gminy Kamienna Góry. Wybory odbyły się 29 stycznia br., o czym informowaliśmy na naszym portalu. Działalność Rady ma charakter konsultacyjny w sprawach dotyczących młodzieży. Młodzi radni mają reprezentować interesy swojego pokolenia. Jest to pierwsza Młodzieżowa Rada w powiecie kamiennogórskim.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment