Pieniądze dla PCZ i DPS Szarocin

Podczas dzisiejszego (czwartek 26 listopada) briefingu prasowego starosta Jarosław Gęborys przekazał m.in., że PCZ i DPS otrzymały dodatkowe środki finansowe. Relacja wideo niebawem.

Powiatowe Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze otrzymało grant  w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez COVID-19” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działania 9.3 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych, Regionalnego Program Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Wysokość przyznanego dofinansowania dla Powiatowego Centrum Zdrowia to 408 114,00 zł.

Przyznane środki pozwoliły na zakup m.in. łóżek szpitalnych, aparatu do EKG, defibrylatora z wyposażeniem, wózków do transportu pacjentów potencjalnie zakaźnych, kardiomonitora, materaców, środków ochrony bezpośredniej oraz środków do dezynfekcji.

W ramach tego samego programu Dom Pomocy Społecznej otrzymał  470 103,50 zł.

Dodatkowo jednostka otrzymała 33 984 zł  z Narodowego Funduszu Zdrowia na dodatki do wynagrodzeń dla pielęgniarek.

Łączna kwota przyznanych środków dla DPS w Szarocinie to ponad 500 000 zł.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment